Personvernerklæring - GDPR.samsvarserklæring

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss.

 

PERSONVERNERKLÆRING – GDPR-SAMSVARSERKLÆRING

Foretaket etterlever norsk personvernlovgivning. lnnhenting av personopplysninger, lagring og behandling skjer i samsvar med dette på en sikker måte. Personopplysninger innhentes i forbindelse med inngåelse og behandling av advokatvirksomhet, herunder eiendomsmeglings- og/eller oppgjørsoppdrag, som omfatter det økonomiske oppgjøret. Vi innfrir lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EU-forordningen (EU) nr. 2016/ 679.

Ved bruk av våre tjenester gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.

HVA REGISTRERER VI AV DATA OM DEG?

Foretaket samler inn opplysninger du selv gir til oss, i tillegg til opplysninger du samtykker til blir gitt av banker, mv., eller andre.
Opplysninger som registreres kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon, mv. Disse opplysningene lagres av oss for å yte eller sikre leveranse av de tjenestene du bestiller og skal motta, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis når du sender en e-post til, slik at vi kan svare på dine spørsmål samt oppfylle lovmessige krav til blant annet arkivering.

HVORFOR REGISTRER VI DATA OM DEG?

Eiendomsmeglingsforetak er i lov og forskrift om eiendomsmegling, lov om hvitvasking, mv., pålagt å innhente og registrere personopplysninger om selger, kjøper og interessenter (budgivere), ifbm. omsetning av fast eiendom.

Dersom du ønsker informasjon om eiendommer som er til salgs, mv. vil vi be om et særlig samtykke for registering og behandling av nødvendig informasjon.

DELING

Foretaket deler personopplysninger med andre, kun etter forutgående databehandleravtale, og da som et ledd i produksjonen av egen tjeneste. Foretaket selger ikke personopplysninger til noen.

Det gjøres oppmerksom på at foretaket kan være rettslig forpliktet til å utlevere personopplysninger til offentlig myndighet, mv., som følge av rettsavgjørelse, lov eller forskrift. Personopplysnínger blir ikke overført til mottakere utenfor Europa.

HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE? INNSYN

Foretaket oppbevarer informasjon så lenge det er nødvendig, i henhold tilformålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Foretaket er etter lov om eiendomsmegling pålagt å oppbevare opplysninger, knyttet til den enkelte handel, i 10 år. Andre opplysninger vil bli slettet så snart det er adgang til dette.

lnformasjonen om deg, som vi har lagret, kan slettes ved å sende en henvendelse til oss. Dette gjelder ikke opplysninger underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt.

For opplysninger innhentet i samsvar med annen lovgivning, er det normalt ikke innsynsrett.

KLAGERETT

Datatilsynet er klageorgan for alle klager tilknyttet behandling av personopplysninger, mv.
Se www.datatilsynet.no.

Personvernerklæringen er opprettet/sist endret mandag 8. november 2021.

Leknes, 8. november 2021

Hallvar Tjønndal
Daglig leder
Advokat MNA