Vi tilbyr en rekke advokattjenester

Advokatfirma Tjønndal AS innehar over 45 års erfaring.

Vår kjernevirksomhet er juridisk rådgivning. Våre råd og forslag til håndtering forhindrer en rekke unødvendige rettsprosesser. Mange av rettssakene du ikke leser om har vi vært med på å avverge.

Vi bistår både privatpersoner, bedrifter og det offentlige og vurderer alle typer saker, men er spesialisert innen eiendomsrett, dødsboskifte og utarbeiding av kontrakter.

Eiendomsrett

Vi er spesialister på rettsforhold innen fast eiendom, blant annet eiendomserverv og eiendomsutvikling. Noen vanlige tjenester vi bistår med er:
 • Eiendomssalg
 • Oppgjørsoppdrag
 • Salg av tomt
 • Salg av leilighet
 • Salg av næringseiendom
 • Tomtefeste
 • Plan- og bygning
 • Seksjonering av eiendom
 • Fradeling
 • Eiendomsutvikling
 • Konsesjon
 • Dispensasjonssøknad

Dødsbo

Dødsboskifte er den typen skifteoppgjør vi håndterer oftest, men vi har mye erfaring med andre typer også. Vi opptrer som mellommann og gir bistand med økonomisk fordeling, dvs. å få beregnet hvilket beløp man har krav på, og selge eller fordele gjenstander.

Det kan være godt å ha noen som ordner opp i alt det nødvendige papirarbeidet i en vanskelig situasjon, når man selv er opptatt med sorgen.

Kontrakter

Vi kan hjelpe deg med utarbeiding av juridisk bindende avtaler, uenigheter angående gjeldende kontrakter eller prosessen ved et eventuelt kontraktsbrudd, slik at det som er avtalt, lar seg dokumentere i ettertid.

Vi bistår både næringsdrivende, banker, det offentlige og privatpersoner med navigering i mylderet av regelverk, og sikrer at ting går riktig for seg. Vi er svært ofte også involvert med å sikre selve salgsoppgjøret mellom partene.

Vi har bred erfaring, og kan lage de fleste typer kontrakter og formelle dokumenter, for eksempel:

 • Ektepakt
 • Samboeravtale
 • Testament
 • Gavebrev
 • Fremtidsfullmakt
 • Entreprise
 • Leiekontrakt
 • Generasjonsskifte
 • Stiftelse av foretak
 • Pengekrav
 • Salg av fartøy/båt
 • Overdragelse av virksomhet
 • Aksjekjøpsavtale